7. preteky ZKP sa rušia

7. preteky ZKP sa z dôvodu nízkeho záujmu pretekárov rušia