Stavanie trate pred 6. pretekmi ZKP 2016/2017

Dráha pred 6. pretekmi sa bude rozkladať v piatok 21.4.2017 o 20:00. Prosíme všetkých o účasť. Ďakujeme.