Stavanie trate pred 5. pretekmi ZKP '21/'22

Trať sa bude stavať v piatok 11.2.2022 o 19:30 v telocvični ZŠ Valaliky, prosíme všetkých, ktorí môžu prísť pomôcť o účasť.