Stavanie dráhy pred 1.pretekmi ZKP

Dráha pred prvými pretekmi ZKP sa bude stavať v piatok 6.októbra 2017 od 21:00. Prosíme všetkých o účasť.