Vlámačka na Aničke :(

Niekto sa vlámal do hlavnej bunky v areáli na Aničke, chcel by som poprosiť ľudí, ktorý tam majú, veci nech si ich vyzdvihnú, nakoľko sa bunka už nedá zamknúť. Ďakujem.