Výstrahy
  • Pre rozšírenie Akeeba Backup Core package je dostupná verzia 8.3.3, ale požaduje minimálne verziu PHP 7.2, zatiaľ čo váš systém je len vo verzii 5.6.40-68+freexian22.04.1+php+1
  • Pre rozšírenie Akeeba Backup Core package je dostupná verzia 7.4.0.1, ale požaduje minimálne verziu PHP 7.1, zatiaľ čo váš systém je len vo verzii 5.6.40-68+freexian22.04.1+php+1